Asyen Bilişim

ERP – Kurumsal Kaynak ve Planlama

Asyen Bilişim

J- Platform Nedir?

j-Platform çözümü; orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmelerin Tedarik, Satış, Dağıtım, Finans ve Muhasebe gibi iş süreçlerinin uçtan uca, verimli ve etkin yönetilmesini sağlayan ERP yazılımdır. Grup şirketlerin ve bayilerin dağıtım ağına yönelik verilerinin ve tüm operasyonel süreçlerinin tek bir merkezden kontrolünü sağlar. 

Web tabanlı çalışan Logo j-Platform, esnek yazılım mimarisi ile donanım maliyetini azaltarak işletmelerin, grup şirketlerinin ve bayi ağlarının hızla ve uygun maliyetlerle sisteme bağlanmasını ve tüm operasyonel süreçlerin tek bir merkezden kontrol edilebilmesini kolaylaştırır.  

İşletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillenebilen esnek yapıdaki j-Platform, çok sayıda konfigürasyon seçeneği ile iş süreçlerini istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmaya imkan tanır. 

Ürün ile birlikte standart ana pakete dahil lisanslar 

 • Malzeme Yönetimi 
 • Varlık Yönetimi 
 • Talep Yönetimi 
 • Maliyet Muhasebesi 
 • Satınalma Yönetimi 
 • Maliyet Muhasebesi 
 • Mali Konsolidasyon 
 • Satış Yönetimi 
 • İhale Yönetimi (kısıtlı) 
 • Personel Yönetimi 
 • Bütçe Yönetimi 
 • Finans Yönetimi 
 • Genel Muhasebe 
 • Yabancı Dil Paketi* 

 

 

Ürüne ek olarak alınabilecek lisanslar 

 • Dış Ticaret Yönetimi 
 • Mali Konsolidasyon 
 • Kullanıcı Artırımları 
 • Bakım Yönetimi  
 • İhale Yönetimi 
 • Bordro 
 • Proje Yönetimi 
 • e-Dönüşüm 
 • Web Servisleri 

 

*Türkçe ve İngilizce dilleri desteklenmektedir.